Műszaki leírás


Felelős tervező: Süveg Ádám, okleveles építészmérnök, É 08 – 0575


Tervezői nyilatkozat az alapvető követelményeknek való megfelelésről

Alulírott Süveg Ádám okleveles építészmérnök, (É-08-0525) 2941 Ács, Concóháti utca 98. szám alatti lakos kijelentem, hogy a DMAKERS Kft. 2890 Tata, Fazekas utca 11. szám alatti társaság 2890 Tata, Kakas utca 867/20-33 helyrajzi számú telkeken építendő négylakásos lakóházak tervezési munkái során, a 155/2016. (VI. 13.) Kormányrendelet és az 1997. évi LXXVIII. törvény (Az épített környezet alakításáról és védelméről), a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről), a 312/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet (az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről), valamint az általános érvényű, eseti, statikai és életvédelmi jogszabályokat és előírásokat figyelembe vettem és betartottam.

  • A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő engedélyezés nem szükséges.
  • A tervezés során a nemzeti szabványtól való eltérésre nem került sor.
  • A tervezési munka előkészítő szakaszában az érintett közműszolgáltatókkal egyeztettem, az ingatlan közműellátása biztosítható.
  • Az épületek energetikai jellemzői teljesítik a 7/2006.(V. 24.)TNM rendeletben előírt határértékeket.
  • Az építmények tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31. § (2) bekezdés c)–h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelnek.
  • Az épületben felhasznált anyagok semmilyen formában sem tartalmaznak azbesztet, vagy más egészség károsodást okozó anyagot.
  • A tervezett építési munka nem sérti a vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, táj- és természetvédelmi, műszaki és egyéb szakhatósági követelményeket.
  • Az építményeket építését jogszabály vagy ingatlan nyilvántartási bejegyzés nem tiltja.
  • Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam

Kijelentem, hogy tagja vagyok a GYMS Építész Kamarának, tagnyilvántartási számom: É-08-0575.

 

FÖLDMUNKÁK: 

Az épület helyén a humuszréteget 20 cm vastagságban le kell szedni és a telek hátsó részén deponálni, úgy, mint az alapárokból kikerülő földmennyiség egy részét is a többi kitermelt földet vagy értékesíteni, vagy lerakóhelyre kell szállítani. A megmaradó meddő földmennyiséget a később készülő lábazat közé, a padozat alá feltöltésként és tereprendezésre lehet hasznosítani. A feltöltést szakaszosan tömöríteni kell, vibrációs tömörítéssel 97 % os tömörségre!

A 30cm vastagságú monolit vasbeton alaptestek mindegyike C25/30 XC2 Cl0,20 32 F2 minőségű betonból és 2 réteg B500.B minőségű Ø10/150/150 hegesztett betonvas hálóval készül.

FALAK: Porotherm 30 N+F tégla hf10 falazó habarcsba rakva, 30 cm vastagságban. A lakáselválasztó falak Leiertherm 25/30 AKU hanggátló térlából készülnek, melyeket megvésni szigorúan tilos.
A monolit födém alátámasztására, ill. az épület merevítésére 8db 25x25cm keresztmetszetű monolit vasbeton pillér készül. A pillérek B500.B minőségű 4Ø14 fővasakkal és Ø8 kengyelekkel szereltek. A pillérek C20/25 XC1 Cl0,20 16 F2 minőségű betonból készülnek.
A külső főfalakban a nyílások felett Porotherm elemmagas áthidalók, a közbenső főfalakban Porotherm A-12 típusú előregyártott vasbeton áthidalók, a válaszfalakban Porotherm A-10 válaszfal áthidalók kerülnek elhelyezésre.
A földszint felett 20cm vastag két irányban teherviselő monolit vasbeton födém készül, fő teherviselési irányban 3,50m, 4,00m és 6,05m támaszközzel. A födém C20/25 XC1 Cl0,20 16 F3 minőségű betonból és B500.B betonacélból készül. A födémben az alsó síkban 1 réteg Ø10 szerelt vasháló, a felső síkban pedig 1 réteg Ø8 szerelt vashálót van elhelyezve. A kiegészítő vasalásokról, valamint a pontos kiosztásról és méretekről a kiviteli terv rendelkezik.
Az emelet felett 20cm vastag két irányban teherviselő monolit vasbeton födém készül, fő teherviselési irányban 6,40m támaszközzel. A födém C20/25 XC1 Cl0,20 16 F3 minőségű betonból és B500.B betonacélból készül. A födémben az alsó síkban 1 réteg Ø10 szerelt vashálót, a felső síkban pedig 1 réteg Ø8 szerelt vasháló van elhelyezve. A kiegészítő vasalásokról, valamint a pontos kiosztásról és méretekről a
kiviteli terv rendelkezik. 
LÉPCSŐK: Az épületben összesen 2 monolit vasbeton lépcső készül mindkettő a földszintről az emeletre vezető. Mindkét lépcső a +-0,00m szintről +2,91m szintre vezet, egykarú húzott kialakítású. A lépcsőlemezek minimális vastagsága 16cm. Vasalásuk 2 réteg Ø8 betonacélháló. A monolit lépcső C20/25 XC1 Cl0,20 16 F2 minőségű betonból és B500.B betonacélból kell, hogy készüljön. A pontos kiosztásról és méretekről a kiviteli terv rendelkezik.
Leiertherm 10 N+F jelű kerámia válaszfal lapokból készül, 10 cm vastagságban. A lakáselválasztó falak az előírt mértéket meghaladó hanggátló tényezővel 30 cm-es vastagságban készülnek.
A földszinti, illetve az emeleti padozatban 6 cm vastagságú betonaljzat készül, C12/15-Cob (H) – 4-F1 minőségű esztrich betonból.
A padlószigetelés egy rétegű hegeszthető bitumenes vastaglemezből készül. A pado-zatban 10 cm vastag lépésálló POLI-FARBE EPS150 habosított polisztirol hőszigetelő keményhab lemez hőszigetelés készül, 1 rétegű PE fólia technológiai szigeteléssel védve.
Az épület záró hőszigetelését a födémek felett elhelyezett 25cm vastag AUSTROTHERM Grafit terhelhető hőszigetelés biztosítja.
Falszigetelés 15 cm vastag POLI-FARBE EPS80 grafitos habosított polisztirol hőszi-getelő keményhab lemez. A koszorúk előtt 5 cm vastagságú AUSTROTHERM XPS 300 WB extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez kerül elhelyezésre.
Lábazati szigetelés készül 12 cm vastagságú AUSTROTHERM XPS 300 WB extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemezekből.
A tetőszigetelések egyrétegű lágy pvc csapadékvíz elleni szigetelésből készülnek for-rólevegős végtelenítéssel 1,5mm vastagságban.
Belső falburkolatok
Az épületben a falfelületek zsákos vakolattal, glettelve, majd diszperziós festéssel el-látva készülnek.
A vizes helyiségek részben illetve teljesen csempézett falburkolattal készülnek.
Vakolt felületek
A végső felületet részben a lélegző nemesvakolat képzi, mely dörzsölt struktúrával készül a tervrajzon jelölt színben. Lábazaton műgyanta vakolat készül.
Burkolt felületek
Fagyálló greslap burkolattal készülnek a látványtervnek megfelelő színekben.
A hideg burkolatú helyiségekben a 1 sor lábazat alakítandó ki, ami megegyezik a járólap színével. A meleg burkolatú helyiségekben laminált parketta készül, parkettá-val megegyező színű szegéllyel.
A burkolatok minimális vastagsága 8 mm.
Az emeleti teraszok min. 35%-a műfű burkolatot kap.
DekoRit belső ajtók és műanyag homlokzati nyílászárók kerülnek elhelyezésre. A nyílászárók 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátottak, belső oldalon lágybevonatos hőszigetelő üvegből készített nyílászáró szerkezetek. Ezen nyílászárók minimum “u” értéke: 0,8W/m2K.
– 6 légkamra – 74 mm-es tok és szárny vastagság – horganyzott acélmerevítés – ROTO vasalat – szürke, duplán körbefutó gumitömítés – extra erősített sarokpánt és sarokcsapágy – 3rétegű hőszigetelt üvegezés – hibás működtetés gátló – résszellőző
– kívül antracit, belül fehér színű tokozat
A bejárati ajtók a tűzvédelmi előírásoknak és a MABISZ elvárásoknak is megfelelő, több ponton záródó biztonsági zárral szerelt nyílászáró szerkezetek.
Eresz- és lefolyócsatorna, festett alumíniumból készülnek. A fallefedések szintén festett alumínium lemezből készülnek.
Négyszögszelvényű ereszcsatorna méretek (elemhossz 6 m):33-as kiterített széles-séggel. Alumínium lefolyócsövek (elemhossz 3 m): Ø 100 mm.
KORLÁT: Rozsdamentes acél oszlopokhoz rögzített üvegkorlát készül az emeleten.
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM: A lakások fűtését hőszivattyú biztosítja, a hőtermelő berendezések névleges hő-teljesítménye nem haladja meg a határt így nem bejelentés és engedély köteles pontforrás.
VÍZGAZDÁLKODÁS: A telek vízellátása a települési ivóvízvezetékről történik, a szennyvízelvezetés közcsatornába történik. A lakás használata során különleges elbánást igénylő technológiai szennyvíz nem keletkezik. A tetőről és térburkolatokról lefolyó, a 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet „B” szennyezettségi határértékeit meg nem haladó minőségű csapadékvizeket a saját telken belül elszikkasztják.
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS: Az építés során keletkező hulladékok mennyiségét az építmény kialakításának módja határozza meg. A falazott szerkezetű, döntően kisméretű elemekből építendő építmény kialakítása hulladékigényes építési módszer, valamennyi beépítésre kerülő szerkezeti és homlokzati
anyag a helyszínen kerül méretre szabásra, felületkezelésre. Az építési munkák során keletkező építési és egyéb termelési hulladékok szakszerű gyűjtéséről és kezeléséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia. Az esetlegesen keletkező beton, tégla, hulladék törmeléke a létesítendő épületrész és rakodórámpa illetve térburkolat alapjába helyben felhasználásra kerül. Az építés befejezése után a keletkezett hulladékokról az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 4. számú mellékletét képező építési hulladék nyilvántartó lap a kezelő átvételi igazolásával együtt (pl. mérlegjegy, átvételi elismervény), használatbavételig az engedélykérelem mellékleteként az építési hatósághoz benyújtásra kerül. Az építés során keletkező hulladékok kizárólag azok átvételére vonatkozó érvényes hatóságengedéllyel rendelkező kezelő részére adhatók át. A lakás mindennapi tevékenységéhez, a dolgozók foglalkoztatásához kapcsolódva csekély mennyiségű általános jellegű kommunális hulladék (papír, üveg, műanyag, textil, ételmaradékok, takarítási szemét, stb.) keletkezik. A kommunális hulladék az erre szolgáló szeméttárolóban történő gyűjtés után a rendszeres szemét- szállítás keretében elszállításra és ártalmatlanításra kerül.
ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM: A környezeti zaj és rezgésvédelmi követelményeket a 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet tartalmazza. A rendelet előírásai alapján a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és magvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.
Minden lakás elektromos hálózata összeköttetésben áll az épületek tetején elhelyezett napelemekkel. A lakások egyedi villanyórával és 3 fázisú elektromos energiaigénnyel kerülnek kialakításra. (16A, 16A, 16A) A további esetleges lakói energiaigény bővítés feltételei biztosítottak. Minden lakásban elérhető lesz a rendelkezésre álló helyi kábel tv és internet szolgáltatók csatlakozása.
A fűtéshez és a meleg víz előállításához szükséges hőenergiát hőszivattyú állítja elő nagyobb függetlenséget biztosítva ezzel az emelkedő nyersanyag árakkal szemben.
A lakások hűtését a hőszivattyús rendszer végzi.
 
Az épületek megközelítésére szolgáló út a közforgalom számára nem nyitott, szabá-lyozva ezzel a forgalmat. Az automata sorompó nyitása telefonhívással történik.